Algemene voorwaarden & regels

Om alles goed te laten verlopen hanteert Zuidpop een aantal regels die opgesteld zijn en nageleefd dienen te worden door de bezoeker. 

 • De entree is gratis. (naar uw legitimatie kan worden gevraagd)
 • Legitimatie dient u bij u te dragen. Op het festivalterrein, en bij de toegang, kan door Security gevraagd worden om uw ID-bewijs te tonen. Geef hier ten alle tijden gehoor aan. Bij het niet bij u dragen van uw ID-bewijs en bij twijfel over uw leeftijd zal de toegang ontzegt worden.
 • Bij het betreden van het festivalterrein heeft u de kans te worden gefouilleerd. 
 • Het festival terrein heeft een maximale capaciteit van 800 personen gelijktijdig op het veld. Dus vol = vol. De beveiliging zal hier op toezien en handhaven. Vertrekkende bezoekers kunnen dan weer plaats maken voor aankomende bezoekers. Dus zorg dat u op tijd bent om teleurstelling te voorkomen.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van één of meer acts kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. De organisatie zal trachten een vervangend programma of band aan te bieden. 
 • Het betreden van het festivalterrein, en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. 
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Legitimatie en polsbandjes zijn verplicht
 • Gekochte muntjes worden niet meer terug genomen
 • De organisatie van Zuidpop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. 

Gedragsregels tijdens het festival

 • Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals drugsgebruik in welke vorm dan ook, of overmatig drankgebruik, wordt u de toegang ontzegd en indien nodig aangifte gedaan bij de politie.
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • Het is ten strengste verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen.
 • Eigen consumpties en scherpe voorwerpen worden niet toegelaten op het terrein.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, stewards, handhaving en de organisatie. 
 • De Security hanteert de regels strikt. Bij twijfel over uw gedrag, kan de toegang ontzegt worden.

 

Fotografie en filmopnames

 • De organisatie van Zuidpop kan foto of filmopnamen (laten) maken ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d.. Door het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker en artiest toestemming aan de organisatie de opnames voor deze doeleinden te mogen gebruiken.
 • Op het festivalterrein is het een ieder niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen. 
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers, banners, posters op te hangen zonder schriftelijke overleg met de organisatie